Felsökning

 

Jag har fiber och kommer inte ut på internet:

På mediakonverteraren (CPE) som är uppskruvad på väggen ska WAN blinka.

Om WAN inte blinkar, se efter så att LED-knappen undertill på vänstra sidan inte är uttryckt.

På mediakonverteraren sitter fem datakontakter (LAN-portar). Av dessa kan du använda (max) två valfria.

Den vita lite kraftigare kabeln som sitter fastskruvad på högra sidan, undertill på mediakonverteraren, går till ditt TV-nät.

 

Min telefoni fungerar inte - jag har en telefoniadapter (vit av fabrikat Eltek) och en fiberanslutning.

1. Se efter att ditt bredband fungerar. Öppna en webbläsare på en internetansluten dator och prova surfa. Internet måste fungera för att telefonin ska fungera.

2. Starta om telefoniadaptern (härefter: ”adapter”) – det gör du genom att dra ut strömkabeln, vänta sedan 5 minuter, koppla sedan tillbaka den. Avvakta ytterligare 5 minuter.

3. Kontrollera nu att Power lyser på adaptern. Om den inte gör det, prova att koppla strömsladden till annat eluttag. Se till att andra änden av strömsladden sitter ordentligt i adaptern.

4. Se till att din telefon är direkt inkopplad med telefonsladd till Phone 1 på adaptern.

5. Se så att Status- och WAN-lampan lyser/blinkar på adaptern – men lyser/blinkar de rött, eller inte alls, är inte telefoniadaptern rätt ansluten till internet/fiberbox. Se efter så att WAN på telefoniadaptern går till din fiberbox och sitter ordentligt på en av LAN-portarna på denna.

6. Se så att Phone 1 lyser. Om Phone 2 lyser, koppla då in din telefon i Phone 2 istället. När du lyfter på luren ska lampan Phone-lampan blinka. Gör den inte det, prova med en annan telefon och telefonsladd – då kan nämligen telefonen eller telefonsladden vara trasig.

 

Hur vet jag om det finns virus i min dator? Kan det finnas virus i min dator trots att jag har ett aktuellt antivirusprogram?

Svar: Testa om du har virus genom att göra ett ”onlinecheck” på t ex www.symantec.com eller kaspersky.com. Därmed kan du se om det finns virus.

Viruset blir inte borttaget genom detta men du får klarhet i om det finns virus.

 

Hur kontrollerar jag på modemet om jag har kontakt med Internet?

- Powerlampan betyder att strömmen är påslagen dvs sladden sitter i väggen.

- RX alternativt DS  (Rx) betyder att det skickas information downstream (hem till modemet).

- US (Tx) betyder att det skickas information upstream (från modemet)

- Online betyder att modemet har kontakt med Internet.

Samtliga lampor ovan ska lysa med fast sken när allt funkar.

Link betyder att modemet har kontakt med din dator eller router. Denna blinkar när du är uppkopplad.

Tel 1 och 2 ska lysa med fast sken men blinkar då du lyfter luren om du har bredbandstelefoni.

 

Min Internetuppkoppling kommer och går vad ska jag göra?

Svar: Kontrollera lamporna på modemet. Lyser linklampan enligt ovan så fungerar din Internet. Svar nej kontaktar du Insat net support via telefon.

Fungerar din Internetuppkoppling och problemet finns i din egen utrustning börjar du med att göra en omstart på din router. Fungerar det inte ändå? Felsök routern och koppla datorn direkt in i modemet med en datakabel så länge. Vi har ibland upptäckt att det kan vara bra att ställa routern och modemet en bit ifrån varandra som första tips.

Ett vanligt fel som gör att internet fungerar långsamt eller inte alls kan också vara att det kommit in virus i din dator. Kör virusscan med aktuellt virusprogram för att kontrollera.

 

Min Internet går långsamt vad gör jag?

Svar: Koppla dator direkt in i modemet med en datakabel. Gör  kapacitetstester på t ex www.bredbandskollen.se med mätpunkt Malmö med några dagars mellanrum. Får du bra kapacitet med sladd direkt in i modemet finns felet i din egen utrustning.

Ett vanligt fel som gör att internet fungerar långsamt eller inte alls kan också vara att det kommit in virus i din dator. Kör virusscan med aktuellt virusprogram för att kontrollera.

Fortfarande dålig hastighet? Det kan bero på något nätfel och då skickar vi ut en nättekniker som åtgärdar det.

 

Jag har inte telefoni i alla mina teleuttag?

Svar: Kolla att du kopplat sladden mellan modemet och första telejacket. Har du inte kopplat in i första telejacket fungerar bara vissa jack. Vi kan mot ersättning koppla om så att det närmaste telejacket blir det första uttaget.

 

Spelar det någon roll vilken kontakt (port) på modemet jag använder till telefonen?

Svar: Använd  kontakt 1 om du har ett telefonabonnemang . Har du ett teleabonnemang till med annat nummer för t ex fax använder du kontakt nummer 2 också.

design by UnikGrafik.se